INFORMATIE  INNOVATIE  INSPIRATIE  INVITATIE

ANBI-GEGEVENS STICHTING THEMATER

Stichting THEMATER is per 1 januari 2012 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent onder meer dat giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Hieronder staan de wettelijk verplichte gegevens over de stichting. Kijk voor meer informatie over de deze status op de ANBI-website.

 

Stichting THEMATER

Stadsplein 5

Postbus 222

2900 AE Capelle aan den IJssel

info@themater.nl

 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24371755

 

Doelstelling

Doel van de stichting is het organiseren, in het Isala Theater in Capelle aan den IJssel, van thema- en discussieavonden over actuele maatschappelijke thema’s, ten behoeve van burgers en ondernemers van Capelle aan den IJssel en omgeving. Met deze thema- en discussieavonden beoogt de stichting:

 

  Maatschappelijke thema’s uit te diepen

  Gelegenheid te bieden tot ontmoeting

  Maatschappelijke betrokkenheid te vergroten

  Kennis en netwerken te delen

  Cohesie te bevorderen

 

Bestuur

Alida Vreden-Cyrus (voorzitter)

Pieter van Keulen (secretaris)

Lex Cachet (penningmeester)

Pouria Taghavi

Willem Groenendijk

Yole Rizzo

Menno van Duin

 

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

 

Onderstaande pdf-documenten zijn te downloaden:

De jaarrekening over 2017

Het beleidsplan voor 2016-2018

 

(Om deze documenten weer te geven heeft u op sommige computers Adobe Acrobat Reader DC nodig. Deze gratis software kunt u desgewenst hier downloaden en installeren.)

 

TERUG NAAR ALLE THEMA'S

TERUG NAAR HOME