INFORMATIE  INNOVATIE  INSPIRATIE  INVITATIE

PRIVACY & RECHTEN

Hoe veilig is Themater?

Als u deze website bezoekt, worden zonder verdere handelingen geen gegevens van u vastgelegd door Themater. Wij gebruiken geen trackers of andere technieken waarmee wij of anderen iets over u te weten kunnen komen. De Facebook-knop die u op enkele plaatsen tegenkomt, is alleen een link naar de Themater-pagina van Facebook.

Het is waarschijnlijk dat uw webbrowser vastlegt dat u deze site bezoekt of heeft bezocht. Andere sites en applicaties kunnen mogelijk van dat gegeven gebruik maken. Themater kan daarvoor geen verantwoordelijkheid dragen. Zorg voor een goede beveiliging van uw computersysteem.

 

Uw gegevens

Als u zich aanmeldt voor het bezoeken van een avond, vragen wij u een voornaam of voorletters, achternaam, en e-mailadres in te vullen. Datzelfde doen wij als u onder het kopje 'Altijd welkom!' vraagt om voortaan te worden uitgenodigd voor onze thema-avonden. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend om u per email te informeren over komende thema-avonden.

 

Uw gegevens bewaren wij met behulp van het goed beveiligde, professionele mailsysteem Mailchimp. Alleen het bestuur van Stichting Themater kan daar bij. Wij delen deze gegevens nooit met andere personen of organisaties, ook niet wanneer wij daarmee samenwerken bij het organiseren van een thema-avond. Het gegevensbestand van Themater staat bovendien helemaal los van de relatiebestanden van het Isala Theater.

 

Nadat u zich heeft aangemeld als bezoeker van een thema-avond, houden wij dat bij tot en met de dag waarop die thema-avond plaatsheeft. Daarna verbreken wij het verband tussen uw aanmelding en de betreffende avond. We bewaren alleen de adresgegevens en het totale aantal aangemelde bezoekers. Wij kunnen dus niet achteraf nagaan of u zich voor een bepaalde thema-avond had aangemeld.

 

Als u dat wilt, kunt u op elk moment uw eigen naam/adresgegevens uit ons bestand verwijderen. Daarvoor kunt u gebruik maken van de link die u vindt in elke e-mail die wij u hebben gestuurd. Lukt dat niet of kunt u geen mails van ons meer vinden, dan kunt u ook een bericht sturen naar info@themater.nl met het verzoek om uw gegevens te verwijderen.

 

Auteursrecht tekst

Alle teksten op deze website vallen onder het auteursrecht van de Stichting Themater, tenzij een andere rechthebbende is vermeld. Overname mag alleen na voorafgaande toestemming. Zulke toestemming is niet nodig voor aankondigingen van thema-avonden en persberichten.

 

Auteursrecht beeld

Op al het beeldmateriaal op deze website rust auteursrecht. Gebruik van op deze site gepubliceerde foto's, video's, presentaties, logo's en grafische ontwerpen mag alleen met toestemming van de rechthebbende. Informeer bij info@themater.nl als u wilt weten wie dat is.

 

Themater spant zich in om van gepubliceerde beelden zo nodig de houder van het auteursrecht te achterhalen. Treft u materiaal aan waarvan u het auteursrecht bezit en constateert u dat wij het zonder uw toestemming gebruiken? Neemt u dan meteen contact met ons op.

 

Portretrecht

Themater-avonden zijn openbare evenementen. Bezoekers kunnen zichtbaar zijn op beeldmateriaal dat op deze website is gepubliceerd. Heeft u er bezwaar tegen dat u bent afgebeeld? Laat het ons weten via info@themater.nl.

TERUGBLIK THEMA-AVONDEN

TERUG NAAR HOME