INFORMATIE  INNOVATIE  INSPIRATIE  INVITATIE

ARMOEDE

Bekijk hieronder de fotoreportage van de avond gemaakt door Rogier Bos - rogierbos.com

WAAR GING HET OVER?

Arm in een rijk land: het bestaat. Meer dan ons lief is. Ja, vergeleken met de rest van de wereld hebben we het in Nederland misschien heel goed. Er zal hier niet gauw iemand van de honger omkomen – hoewel de Voedselbanken het druk hebben.

 

Maar armoede is relatief. Wie weinig heeft in een rijke omgeving, heeft toch een probleem. Wie arm is in Nederland, heeft grote kans om sociaal geïsoleerd te raken, boos en verbitterd te worden.

 

Armoede: dat gaat over bijna een miljoen landgenoten met een laag inkomen. Over 300.000 kinderen die opgroeien in huishoudens waar niet genoeg geld is.

 

We hebben het niet alleen over mensen die van een uitkering moeten leven. Ook met een laagbetaalde baan kunnen velen niet rondkomen. Dat betekent veel, voor ons allemaal. Je kunt niet wegkijken. Dit is een probleem voor de hele maatschappij.

 

Immers: armoede kan ‘erfelijk’ zijn, omdat kinderen de kansen missen die ze nodig hebben om het beter te krijgen. Armoede kan leiden tot sociale en politieke onrust. Het is slecht voor de gezondheid. En een schande voor een samenleving.

 

Een superdrukke Themater! Meer dan vierhonderd bezoekers in de grote zaal, de foyer en de Luc Lutz Zaal waar heel veel informatie werd uitgewisseld over het onderwerp armoede.

 

Als sprekers waren er:

 Tamara van Ark – staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en

Tamara Madern – lector Schuldpreventie en Vroegsignalering aan de Hogeschool Utrecht

 

Er was een fantastisch optreden van The Amazing Stroopwafels

 

en natuurlijk het forumdebat onder leiding van Frénk van der Linden, met

 

Harriët Westerdijk – wethouder voor o.m. armoedebeleid van Capelle aan den IJssel,

Hedy van den Berk – bestuursvoorzitter bij woningcorporatie Havensteder,

Elske Thomassen – Budgetmaatjes Capelle,

en Hans Roskam – directeur van de Stichting Welzijn Capelle

 

 

Ook een groot succes was de informatiemarkt in de Luc Lutz Zaal, met medewerking van onder meer het Leger des Heils, Kerken In Actie, de Voedselbank Capelle, Stichting Welzijn Capelle, Schuldhulpverlening Capelle, Stichting Leergeld en Samen 010. Veel bezoekers lieten daar een waardevolle bijdrage in natura achter voor de Voedselbank. Daar zijn veel stadgenoten blij mee!

NAAR ALLE THEMA'S

TERUG NAAR HOME