INFORMATIE  INNOVATIE  INSPIRATIE  INVITATIE

WONEN IN CAPELLE - 26 mei - 19.30 uur

Naar een toekomstbestendige woningmarkt

WAAR GING HET OVER?

Themater over wonen in Capelle en… met een optreden van OG3NE.

 

Omdat de vorige Themater (over eenzaamheid) met vele kijkers (via Zoom) uitstekend verliep, is 26 mei 19.30 uur opnieuw gekozen voor een bijeenkomst in digitale vorm. Die avond bespreken wij het onderwerp van het wonen en de dubbele schaarste aan woningen: kwantitatief (te weinig huizen) en kwalitatief (onvoldoende passende woningen).

 

Het is niet moeilijk vele oorzaken van deze schaarste te noemen ( o.a. minder personen per huishouding; groeiende en vergrijzende bevolking; ruim decennium lang achterblijvende woningbouw) maar het is veel belangrijker om te kijken welke oplossingen er mogelijk zijn om dit woningtekort te beperken.  Aan tekorten op de woningmarkt is, in principe, wat te doen. Het is geen ramp die we allen maar lijdzaam moeten ondergaan. De woningmarkt is, tot op zekere hoogte, maakbaar. Wel is de vraag hoe wordt ingespeeld op de behoeften van starters maar zeker ook op die van de steeds langer zelfstandig wonende ouderen. Zijn gemeenten, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars in staat om vraag en aanbod van woningen dichter bij elkaar te brengen?  Delfts universitair docent Leo Oorschot pakt in zijn inleiding deze vragen op. Wij kijken ook hoe in Capelle – waar grote uitbreidingslocaties niet meer aan de orde zijn – aan oplossingen wordt gewerkt; de herontwikkeling van De Hoven en Schenkel, de grootse plannen op Rivium. Wethouder Maarten Struijvenberg krijgt de gelegenheid ons mee te nemen in de Capelse situatie. Vervolgens is veel ruimte ingeruimd voor discussie en debat tussen verschillende betrokken partijen.

 

Een avond over wonen maar wel met een bijzonder accent. Trots zijn wij dat OG3NE zo halverwege de avond (ergens tussen 20 en 21 uur) naar het Isalatheater komt. Thuis kunt u dan van dat live-optreden genieten.

 

Met Inspirerende groet,

Bestuur Stichting Themater

Alida Vreden-Cyrus, Yole Rizzo, Pieter van Keulen,

Lex Cachet, Pouria Taghavi, Menno van Duin, Willem Groenendijk

Bekijk hieronder een impressie van de avond

Bekijk hieronder de fotoreportage van de avond gemaakt door Rogier Bos - rogierbos.com

meidengroep OG3NE

TERUG NAAR ALLE THEMA'S

TERUG NAAR HOME